Kostarická káva

Kostarika je malou zemí střední Ameriky, sousedící se dvěma světovými oceány. Stejně jako většina středoamerických zemí je závislá na zemědělství a turismu a stejně jako většina středoamerických zemí se v Kostarice pěstuje nesmírně kvalitní kávová zrna.

Nejstarší v oblasti

Kostarika je dokonce v celé střední Americe úplně první zemí, kde se káva začala pěstovat. Začali zde ve druhé polovině osmnáctého století a pěstování kávy zde má silnou tradici. V devatenáctém století vláda přerozdělila půdu mezi rolníky, kteří se zavázali pěstovat zde kávu. Díky tomu jsou dodnes v Kostarice kávové plantáže rozdělené mezi malé farmáře.

Současná situace

Dnešní Kostarice zachránila káva ekonomiku po krizi v počátku jednadvacátého století a dodnes se podílí asi na čtvrtině vývozu země. Tento malý stát si nechává velmi záležet na kvalitě vyváženého kávového zrna. Uznávají se zde různé označení původu kávy podle nadmořské výšky, s tím že to nejkvalitnější, SHB (strictly hard bean), jsou zrna dozrávající ve výšce více, než 1500 metrů nad mořem. Dále jsou také zrna, postrádající patřičnou velikost a tvar, označeny modrým pruhem a jsou určena výhradně pro domácí trh. Tím vláda kontroluje vyvážené zboží a dobré jméno Kostarické kávy. Další známkou toho, že vláda se skutečně zajímá o kvalitu vyváženého produktu, je striktní zákaz pěstování odrůdy robusta na zdejších plantážích.

Oblasti pěstování

Kostarická káva se pěstuje od několika set metrů nad mořem až po hodnoty nad půl druhého tisíce. Také rozlišujeme plantáže svažující se k Atlantiku, či Pacifiku. Horské hřebeny vytvářejí kostarickou přírodu natolik různorodou, že i výběr kávy je na původu značně závislý.

Známé jsou například oblasti Sabanilla, Heredia, Sarchi, Puntarenas, San Ramon, Alejuela, nebo San Carlos v okolí hlavního města. Jižně od San Carlos se rozprostírá oblast Tarraza, asi nejproslulejší kávový region Kostariky. Zdejší kávové zrna jsou světově proslulá a oblíbená. Na zdejších plantážích se nepoužívají žádné pesticidy, či herbicidy a kávové zrna jsou ručně sbírány a opracovávány mokrou cestou.

To nejlepší z oblasti Tarraza

Chuťově je káva z Kostariky vysoce ceněna a zvláště pak z oblasti Tarraza. Zrna jsou pak považovány za jedny z nejkvalitnějších vůbec. Mají plnou chuť, velice vyváženou a s jemnými nádechy oříšků a čokoládových tónů. To navíc ve spojení s jemnou aciditou a nevýraznou hořkostí dotváří sametovou chuť bez výrazných rušivých elementů.

Tato káva je tedy chuťově nenáročná, potěší i kávové lajky a pokud zvažujete koupi kvalitních zrn někomu, jehož kávový vkus příliš neznáte, s kávou Tarrazu, Kostarika nešlápnete vedle. Při časté konzumaci ale může lehko zevšednět právě kvůli absenci výraznějších chuťových detailů.

Není to jen Tarraza

Tarraza je sice nejznámější, ale nemůžeme celou kávovou produkci Kostariky zaškatulkovat pod hlavičku jediného druhu kávy. Kostarické plantáže jsou rozesety ve vlastnictví spousty malých farmářů a každá specifická péče a dané rodinné tradice utvářejí odlišné chutě výsledného nápoje. Tady je spousta prostoru pro skutečné znalce kávy, aby postupně ochutnali několik chutí a našli si tu svou, silně specifickou.

Sázka na jistotu

Kostarická káva je jednou z mnoha velmi kvalitních káv z latinské Ameriky. Za zmínku stojí především kávová oblast Tarraza, kde se pěstuje tradičním způsobem a produkuje nesmírně vyváženou kávu vhodnou pro většinu konzumentů.