Guatemalská káva

Guatemala je stát ve střední Americe, na západě lemován Tichým Oceánem, na východě dosahuje ke Karibskému moři a je rozdělena vysokými hřebeny hor, náležících k pohoří Sierra Madre de Chiapas. Právě toto pohoří sopečného původu, dosahující výšky až čtyř tisíc metrů nad mořem dává zdejší kávě takovou různorodost v závislosti na nadmořské výšce pěstování. Zdejší káva je klenotem Střední Ameriky a právem je považována za jednu z nejzajímavějších vůbec.

Historie

Do zdejších oblastí přinesli kávovník jezuité v 18. století. Dlouho hrála tato rostlinka druhý part za produkcí přírodních barviv, zejména indiga a kašmíru. Nicméně hmyzí pohroma, která především rostliny indiga poničila, a nové metody syntetické výroby těchto barviv v Evropě vedly k úpadku zdejší ekonomiky. Tehdejší diktátor musel rychle zareagovat a vsadil právě na kávu. Stát rozdal spousty semen drobným farmářům a na jejich bedrech byl úkol zemi finančně zachránit.

Dnes

Dnes se káva stále pěstuje hlavně tradičními způsoby na malých farmách. Velkou nynější snahou je drobné pěstitele sdružovat do větších celků, družstev, které jsou často podporovány neziskovými organizacemi, které zároveň hlídají proces zpracování kávy a její kvalitu. Díky působení těchto organizací mohou často původní, Indiánští obyvatelé nalézt důstojnou práci a starat se o svá práva, která byla v Guatemale porušována od obsazení zdejšího území kolonizátory. Díky pěstování kávy a jejímu zpracování má v Guatemale pracovní místo asi třetina národa.

Oblíbené oblasti a jejich chuť

Guatemala je rozdělena na několik kávových regionů, které se v chuti značně liší, kvůli rozdílným klimatickým podmínkám a způsobu zpracování. Mezi ty nejznámější patří Atitlan, Antiqua, Huehuetenago, Cobán či Fraijanes.

Atitlan je oblast v okolí stejnojmenného jezera, zdejší plantáže jsou postaveny na svazích sopečné půdy, která je bohatá na dusík a rostlinám tak náramně prospívá. Ve výškách nad patnáct set metrů dozrávají kávové třešně, které ukrývají zrna s chutí ovocnou až medovou, s příjemným oříškovým aroma.

Oblast Antiqua je netradičnějším zdejším místem pro pěstování kávy, právě zde prý byly vysazeny úplně první kávovníky v zemi. Stejně jako v předchozím případě zde sopečná půda rostlinám propůjčuje spoustu živin, což se odráží v mimořádně plné a intenzivní chuti. Chuť je opět ovocná, tentokrát často disponuje tóny karamelu a čokolády. Zde se plantáže vyskytují zhruba v podobné nadmořské výšce, jako v Atitlanu.

Huehuetenago se od předchozích oblastí liší mnohem více. Kávovníky zde nerostou na vulkanických horninách, naproti tomu je zde díky teplým proudům od Mexika umožněno pěstování těchto plodin v extrémních nadmořských výškách. Zdejší plantáže nalezneme až ve dvou tisících metrech nad mořem, kde rostou ve stínu stromů, v Guatemale všudypřítomného, deštného pralesa. Tento způsob zapříčiňuje delší dobu zrání plodů, které tím pádem mají více času do svých zrn pohltit více chuti. Tím pádem je zdejší káva velice intenzivní a aromatická a na arabiku až nečekaně hořká, tělo je plné a nabízí spoustu zajímavých, štiplavých tónů.

Kvalita

Pěstuje se zde arabica, konkrétně odrůdy typica, bourbon a maragogype. Semena se zpracovávají mokrou cestou a na jejich kvalitu dohlíží při vývozu Guatemalská kávová asociace. Zrna nejvyšších valit tak dostávají označení SHB – strictly hard bean. Pokud obstojí i chuťové testy nápoje a je asociací uznán jako chuťově typický pro svou oblast, může vývozce produkt označit i jménem příslušné oblasti.

Starostlivá péče

Jako by zdejší káva neměla dost zajímavostí, postarali se zdejší farmáři ještě o další místní raritu. Na plantážích ve vysokých nadmořských výškách je riziko klesnutí teploty pod bod mrazu, což by samozřejmě celou úrodu zničilo. Starostlivý farmáři, kteří se snažili zachránit své roční výnosy, však přišli s metodou, jak rostlinky zahřát, dělají to jednoduše – v okolí plantáží rozdělávají ohně. Výsledná káva je pak typická svou kouřovou příchutí.

S chutí do neznáma

Guatemala je rájem kávových nadšenců. Nabízí spoustu různých chutí a všechny jsou nápadité a jedinečné. V široké škále si každý může najít chuť, která mu bude vyhovovat. Zdejší káva zkrátka vždy překvapí a je se na co těšit.